KAB

NÅGRA ORD OM OSS

 

 

Kodverkstan AB är specialiserat inom området Warehouse Management Systems(WMS). Vår standardprodukt, som är helt webbaserad heter Compact Store.

 

Compact Store är ett WMS-system för små och medelstora lager. Compact Store levereras ofta i kombinationen hissautomater/övrigt lager.

 

Compact Store är utvecklat i nära samarbete med logistikföretag och dess kunder och har varit i skarp drift hos kunder sedan 1999.

COMPACT STORE

MODULUPPBYGGT

 

Compact Store är moduluppbyggt vilket gör att systemet alltid innehåller de funktioner som kunden behöver oavsett lagrets storlek eller komplexitet.

 

Compact Store täcker samtliga arbetsmoment som ingår i normal lagerhantering som inleveranser, sammanställning, prioritering och startande av plockorder, omflyttning och påfyllnad av artiklar samt inventering.

 

Compact Store och dess tilläggsmoduler erbjuder en rik grundfunktionalitet, och till skillnad från många andra WMS-system går det både lätt och effektivt att göra egna anpassningar till grundsystemet samt hantera dessa anpassningar över systemets livstid utan att tumma på kvalitet och möjligheter till uppgradering.

 

 

 

KOPPLING MOT ERP

 

Compact Store kan användas som ett helt fristående system, men i de flesta fall sker någon typ av uppkoppling mot ett affärssystem.

 

Affärssystemet sköter om ekonomin och Compact Store kan ses som en lagermodul som i de allra flesta fall slår affärssystemens egna lagermoduler på fingrarna.

 

Compact Store har levererats tillsammans med de flesta på marknaden förekommande affärssystem.

 

Compact Store har genom åren levererats till ett flertal skilda branscher alla med sina speciella krav.

 

 

 

 

HISSAUTOMATER

 

I lager med smått och mellanstort gods är Compact Store tillsammans med hissautomaten Compact Lift/Twin en oslagbar kombination när det gäller snabbt och effektivt plock på minimal yta.

 

Compact Lift/Twin säljs av Weland Lagersystem AB som är Nordens ledande leverantör av hissautomater.

 

Compact Store visar i realtid vad som skall plockas och hjälper användaren genom hela plockprocessen.

 

Fullständig kontroll på lagret i alla lägen oavsett om det är hissautomater eller lager över större ytor.

 

VÅRA PROJEKT

 

 

Compact Store har levererats till över 200 företag, nedan visas en del av dessa:

 

 

  • Seco, Fagersta
  • Watski, Malmö
  • Eurostar, London
  • Kone, Hyvinkää
  • Electrolux, Ljungby
  • Tepe, Malmö
  • Rolls Royce, Inchinnan
  • TetraPak, Lund
  • Ur&Penn, Upplands Väsby

Kontakta oss

 

Erikstorpsgatan 15

217 54 Malmö

040-97 74 00

© Copyright 2016. All Rights Reserved.